Vores historie

PMI har specialiseret sig i udviklingen af mennesker
PMI har siden 1979 specialiseret sig i udviklingen af mennesker som generator for markante resultater og succes i organisationer. PMI har et bredt kundegrundlag i Norden og de Baltiske lande, og anvender kun internationalt anerkendte træningsmetoder, som har bevist deres effekt.

PMI hjælper private og offentlige virksomheder med at skabe dynamisk lederskab og dynamiske arbejdspladser, hvor fokus på konkurrencefordele, bundlinje, innovation og udvikling går hånd i hånd med stimulering af passion, energi, arbejdsglæde og kreativitet.

PMI gennemfører kompetenceudviklingskurser og -seminarer, der imødekommer ledere og medarbejderes ønsker og behov. PMI’s ekspertiseområder rangerer fra stress- og krisehjælp – gennem lederskabs- og kompetencetræning – til finjustering hos topledelsen.

PMI’s ekspertise indenfor teambuilding, lederudvikling, personaleudvikling og organisatorisk udvikling sikrer virksomhedens succes i forandrings- og udviklingsprocesser i takt med markedets behov.

PMI afholder kurser på bl.a. Hegnegårdens Udviklingscenter, der er en ombygget 3-længet gård. Den ligger på Orø smukt omgivet af marker tæt ved vandet, og har sin egen specielle charme. Et inspirerende sted at arbejde med udvikling.

PMI’s specialiteter:
Forandring og Innovation, Lederskab og Ledelsesudvikling, Organisationsudvikling, Personlig Udvikling, Forbedring af det Psykosociale Arbejdsmiljø, Stress Management, Gruppeinterventioner, Coaching og Konflikthåndtering, Coaching og Supervison

Åbne og virksomhedstilpassede kurser – med mulighed for internat på Orø

PMI udbyder både åbne og virksomhedstilpassede kurser. På de åbne kurser møder lederne ligestillede på tværs af brancher. Sparring, konfrontation og coaching er nøgleord til at udvikle det autentiske lederskab.

De virksomhedstilpassede kurser har fokus på den enkelte virksomheds situation og ønsker. Her integreres træningen i virksomhedens måde at fungere på og tilpasses dens behov.

PMI yder løbende konsulentbistand i udviklingen af organisationer og af menneskelige ressourcer, bl.a. i forbindelse med specifikke forandringsbehov, som f.eks. fusioner, rationaliseringer, reorganiseringer, udvidelser, omstruktureringer og outsourcing.

PMI’s konsulenter er uddannede til at arbejde med menneskelig udvikling på alle niveauer – fra optimering af succes til eksistentiel krise.