Udtalelse fra FMV Svensk Forsvar

The Swedish Defence Material Administration

The Swedish Defence Material Administration

FMV utvecklar framtidens försvarsmateriel. Här föds visionerna och de högteknologiska lösningarna. Vi arbetar processorienterat och styr tillverkningen hos leverantörer i Sverige och utomlands.

Miljöarbetet är en viktig del i arbetet. Vi följer produktionen från ”hot till skrot”. FMV har drygt 2000 anställda och omsätter cirka 20 milijarder kr/år.

Utbildning av ledarna på FMV har hög prioritet. Vi arbetar målmedvetet med att öka ledarnas förmåga att bättre leda enheter, projekt och medarbetare. Det uppnår vi främst genom att utveckladet personliga ledarskapet.

Det är den direkta kontakten mellan ledare och medarbetare som är ”sanningens ögonblick” i ledarskapet. Att utveckla ledarnas förmåga att vara mera kontaktfulla är själva kärnpunkten i ledarskapsutbildningen.

Det är också här som PMI har sin unika kompetens. Genom samarbetet med PMI – Personal Management International har FMV höjt kvaliten på ledarutbildningen till en mycket hög nivå.

Ulf Giege,
Chef för kompetenscentra