Luleå Universitet

Ylva Fältholm – universitetslektor och prefekt vid Institutionen för arbetsvetenskap

”Ledarutvecklingsprogrammet var positivt på många sätt. Jag har fått insikt i hur jag fungerar som ledare, både starka och svaga sidor. Alla insikter är ju naturligtvis inte trevliga, men jag har utvecklats som människa, och jag har byggt ett mycket starkt nätverk. Förändringar i en organisation föder oro, spänningar och konflikter.

Jag är nog bättre rustad att möta det nu. Inte för att jag har blivit någon felfri ledare, men jag tror att jag är mer empatisk. Jag kan vara lugnare och lyssna in andra utan att komma med en massa färdiga lösningar. Jag blev förvånad över hur andra uppfattade mig, jag hade inte riktigt insikt i hur stor vikt andra lägger vid hur jag som ledare uppträder.

Det är ganska många som har gått programmet nu och det har skapat ökad tillit i organisationen. Vi har verktyg för att skapa bättre möteskultur genom att vara öppna och raka. Nu gäller det att klara av att sprida kunskapen och låta insikterna bidra till utvecklingen av en öppnare och mer kreativ universitetskultur.

Efter varje internat var man helt dränerad känslomässigt! Det var otroligt intensivt och väckte mycket tankar, men det var alltid med positiva känslor jag åkte hem. Det lämnades aldrig några lösa trådar eller oklara funderingar. Vi lärde oss att ta ansvar för att klara upp allt sånt. Även om jag fortfarande kan dra mig för att ta upp svåra sker så vet jag nu att en kontakt alltid leder till ökad förståelse.”